Фирма „Кае-Строй“ ЕООД предлага на своите клиенти набор от услуги свързани със строителство (ниско и високо), хидростроителство, укрепване на изкопи и сгради, фундиране и торкретни работи. Нашите специалисти са с доказан дългогодишен опит в строителството.

Укрепване

„Каестрой ЕООД“ предлага укрепване на сгради, брегово укрепване и всякакъв вид укрепващи дейности.

Ukrepvane na sgradi

Повече…

Изкопи

Предлагаме всички видове изкопни дейности за строителни обекти – изкопи на канали и изкопи за основи на сгради.

Izkopni deinosti

Повече…

Фундиране

Ние сме с дългогодишен опит във фундирането, изграждането на основи на сгради и укрепването на вече съществуващи.

Fundirane

Повече…

Торкретни работи

Нанасяне на торкрет разтвор върху различни повърхно..

Torkretni raboti

Повече…

НОВИНИ

Проекти

Строителство

 

Повече…

Технологии

Строителство от Кае-Строй

 

Повече…

Copyright © Кае-Строй ООД. Всички права запазени. Имедия Консулт ЕООД