ОБЕКТИ

Вижте подробности за работата на обекта

Административна сграда с подземен паркинг и трафопост

Основата е конструкцията под нивото на земята, която има пряк контакт с надстройката. Този компонент пренася мъртвите товари, живите товари и всички други товари, идващи над него, в основата на почвата. Трябва да осигуряват стабилност (устойчивост) на сградата и на всяка нейна част срещу потъване, подхлъзване, обръщане и други деформации.

Изисква се да бъдат удобни за изпълнение, здрави, трайни, устойчиви срещу външни влияния (главно срещу почвени води и влага) и да са икономични.

Фундаментът е изграден по такъв начин, че почвата, над която лежи, се натоварва в рамките на допустимата безопасна носеща способност. Всяка повреда на фундамента води до повреда на строителната конструкция. Следователно, различната структура на сградите изисква различни видове основи като плитки или дълбоки основи.

Всички тези изисквания трябва да бъдат задоволително и в еднаква степен изпълнени. В противен случай сградата получават по-малки или по-големи увреждания, включително и разрушения, които усложняват или правят въобще невъзможна нейната експлоатация. Такива са пукнатините в стените, подовете и на други места, отклонения от вертикалната линия, денивелация между отделните строителни тела, смачкване или разкъсване на части от сградата, запъване на врати и прозорци.

Укрепване на обекти на БДЖ от фирма Кае-строй ЕООД