Калкулатор


Размер на кредита:
Срок на кредита:
Лихвен процент:
Схема на погасяване
Еднократна такса
Месечна такса
Годишна такса


Работа с калкулатора

  • Изберете сума на кредита;
  • Изберете срок за погасяване на кредита в месеци или години;
  • Нанесете лихвения процент на банката — годишен или месечен;
  • Изберете схема на погасяване обикновено анюитетна;
  • Нанесете таксите на банката — като % или като парична сума;
  • Таксите биват еднократни — примерно за разглеждане на документи или други;
  • Месечни — примерно за управление на сметка или други;
  • Годишна — примерно застраховка или други.

Калкулатора дава приблизителни стойности достатъчни за практическа предварителна информация. Колкото по-точни  и правилни са стойностите на таксите и лихвения процент, толкова по точни ще бъдат резултатите. Калкулатора не отчита евентуални скрити такси и разходи по кредита.

Може да се използва и за стоки на лизинг.

Надяваме се този калкулатор да Ви бъде полезен.