Укрепителни дейности в БДЖ

Укрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖ — Български държавни железници ЕАД (БДЖ) е държавно предприятие в България, най-големият железопътен оператор в страната. Железопътната мрежа на България е изградена от 4 071 км железен път със стандартното междурелсие. Вече е възможно да се осъществява пътническо движение със скорости до 160 км/ч. В допълнение е осигурен по-голям капацитет за товарни превози.

Укрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖУкрепителни дейности в БДЖ

Ремонтите по железния път са неделима част от дългосрочния процес по поддръжка и обновяване на железопътната мрежа в страната. Извършват се с цел повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози и подобряване на предлаганата от националния железопътен превозвач услуга. Целта е намаляване на времето за пътуване на влаковите композиции чрез увеличаване на скоростта за движение по ремонтираните железопътни участъци.

Укрепителни дейности в БДЖ са част от сигурността на превозите. Здравината и сигурността на са от първостепенно значение за превозвача. Съгласно сключения договор с БДЖ укрепването бе възложено на нашата фирма. Кае-строй ЕООД разполага с машини за ремонт и изграждане на жп участъци които се отличават с затруднен достъп. Фирмата изпълни проект за укрепване на жп линията при Кресна. Предлагаме Ви да проследите в снимки нашата работа в участък „Кресна“. При укрепването на участъците използваме активно Sandvik DI 600.

Изпълнение на проекта

Укрепителни дейности в БДЖ

При осъществяване на проекта ние бяхме зависими от трафика (Проекта се изпълни без спиране на движението). Това наложи точно планиране на дейностите по време и плътно спазване на графика. За да постигнем целта се наложи да работим и нощно време, тъй като през нощта има голям прозорец без движение. При изпълнението на този проект ние бяхме партньор на най-голямата фирма в България.