Укрепителни дейности в БДЖ

logoУкрепителни дейности в БДЖ — Български държавни железници ЕАД (БДЖ) е държавно предприятие в България, най-големият железопътен оператор в страната. Железопътната мрежа на България е изградена от 4 071 км железен път със стандартното междурелсие. Вече е възможно да се осъществява пътническо движение със скорости до 160 км/ч. В допълнение е осигурен по-голям капацитет за товарни превози.

Ремонтите по железния път са неделима част от дългосрочния процес по поддръжка и обновяване на железопътната мрежа в страната. Извършват се с цел повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози и подобряване на предлаганата от националния железопътен превозвач услуга. Целта е намаляване на времето за пътуване на влаковите композиции чрез увеличаване на скоростта за движение по ремонтираните железопътни участъци.

Укрепителни дейности в БДЖ са част от сигурността на превозите. Здравината и сигурността на са от първостепенно значение за превозвача. Съгласно сключения договор с БДЖ укрепването бе възложено на нашата фирма. Кае-строй ЕООД разполага с машини за ремонт и изграждане на жп участъци които се отличават с затруднен достъп. Фирмата изпълни проект за укрепване на жп линията при Кресна. Предлагаме Ви да проследите в снимки нашата работа в участък „Кресна“. При укрепването на участъците използваме активно Sandvik DI 600.

Изпълнение на проекта

При осъществяване на проекта ние бяхме зависими от трафика (Проекта се изпълни без спиране на движението). Това наложи точно планиране на дейностите по време и плътно спазване на графика. За да постигнем целта се наложи да работим и нощно време, тъй като през нощта има голям прозорец без движение. При изпълнението на този проект ние бяхме партньор на най-голямата фирма в България.