GDPR защита на лични данни

Какво означава „лични данни“?

Общият Регламент относно Защитата на Данните (ОРЗД), известен също с английското си съкращение GDPR (на английски: General Data Protection Regulation) е регламент за защита на личните данни. Официално е заведен като регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и влиза в сила от 25 май 2018 г. Той засяга и компании извън ЕС, които обработват данни на европейски граждани. Неговата основна цел е да върне на гражданите контрола върху техните лични данни. Личните данни включват информация, като например:

 • име;
 • адрес;
 • номер на лична карта/паспорт;
 • доход;
 • културен профил;
 • адрес по Интернет протокол (IP адрес);
 • данните, съхранявани от болници или лекари, които еднозначно идентифицират дадено лице за целите на здравеопазването.

КЗЛД преустанови извършването на регистрация на АЛДGDPR защита на лични данни

 • От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на АЛД в КЗЛД. Считано от тази дата, отпада необходимостта от подаване на заявления за регистрация, молби за освобождаване от регистрация и заявления за заличаване от регистъра на КЗЛД.
 • От 25 май 2018 г. КЗЛД преустановява поддържането на публични регистри за вписване/ освобождаване/ отказване на регистрация на АЛД.
 • От 25 май 2018 г. отпада необходимостта от издаването на удостоверения и служебни бележки относно обстоятелствата по регистрация на АЛД.
 • От 25 май 2018 г. се преустановява достъпът до Информационната система за Електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)

Вижте Общ регламент относно защита на данните [Pdf]

Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие:

В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.

 • лекари, зъболекари и фармацевти;
 • адвокати;
 • работодатели;
 • публични органи (държавни и общински);
 • учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);
 • банки и други кредитни институции;
 • застрахователи;
 • предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 • куриерски фирми и други пощенски оператори;
 • предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);
 • обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);
 • хотелиери и туристически агенции;
 • управителите на етажна собственост (домоуправители);
 • копирни услуги;
 • преводачи;
 • журналисти, фотографи и видео оператори;
 • религиозни, политически, обществени и синдикални организации;
 • други.

GDPR защита на лични данни За контакт

Комисията за защита на личните данни:

 • София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg;
 • Интернет страница: www.cpdp.bg