Строителни изкопни дейности

В строителството всички сгради или съоръжения започват със строителни изкопни дейности. Това са първите действия, които са важни технологични действия или т.н. нулев цикъл. Изкопите не са просто изгребване  и извозване на определено количество земни маси. Те са важен етап от построяването на всяка сграда или съоръжение. Нулевият цикъл е първата фаза, с която започва грубия строеж на конструкцията. На фаза нулев цикъл се организират и изграждат фундаментите на конструкцията заедно със съпътстващите ги технологични и конструктивни операции.

Строителни изкопни дейностиКато строителна фирма ние ще направим всичко необходимо за да изпълним прецизно възложените ни строителни изкопни дейности. Използваме добре разработен процес, като нашият екип се справя с всеки проект, който ни е възложен. В зависимост от нуждите на Вашия проект, ние ще персонализираме нашия процес, за да отговаря на структурата на необходимата работа. Въпреки това, без значение от проекта, нашият екип ще изпълнява безупречно всяка фаза.

 

Характерни свойства

Нулевият цикъл е първият етап, с който се поставя началото на грубия строеж на конструкция или съоръжение. На етап нулев цикъл се изпълняват строителните изкопи и фундаментите на строежа и всички съпътстващи ги технологични и конструктивни операции.

Строителни изкопни дейностиНулевият цикъл включва изпълнение на всички подземни нива на конструкцията до кота нула, като за целта в етапа се включват следните технологични процеси – подготовка на строителната площадка, разчистване на терена, отводняване на строителната площадка, изкопаване на строителна яма, изграждане на фундаменти и подземни съоръжения.

Строителни работи

Фундаментите се изграждат на зададената дълбочина, като предварително се изпълнява строителен изкоп. Оформят се стените на изкопа, дъното, ако е необходимо се укрепва и отводняване. Изкопаването се извършва механизирано. Изборът на правилна технология за изкопаване, отводняване и укрепването на откосите са от първостепенна важност. Така се осигурява дълъг експлоатационен живот на сградата.

Възможностите за прилагане на различни технологии на изкопаване се обуславят от наличната строителна механизация, особеностите на конструкцията, характеристиките на почвата, сроковете за строителство. При изкопаването с багер е препоръчително последните 5-10 сантиметра до стените на изкопа да се изкопаят ръчно, непосредствено преди полагане на фундаментите. Стените на изкопа могат да се направят вертикални и наклонени. Това зависи от дълбочината на изкопа, механичната якост на почвата, наличието на подпочвени води.

Строителни изкопни дейности

Препоръчително е изкопните работи да са в по-сухи периоди, за да се избегне наводняването на изкопа от проливни дъждове. Строителните изкопи, не трябва да се оставят дълго време незастроени тъй като с времето се пълнят с вода, която през зимата замръзва. След изкопаване на изкопа следва изграждане на фундаментите.