Кресна

укрепване

Пилотно фундиране

Пилотно фундиране в строителството

Пилотно фундиране се използва широко в строителството. Проектирането на пилотни фундаменти е важно и сложно инженерно задание. КАЕ-СТРОЙ ЕООД разполага с техника и специалисти за изпълнение на фундаменти със забиване на стоманобетонни пилоти. Най – Прочетете повече

Строителни изкопни дейности

В строителството всички сгради или съоръжения започват със строителни изкопни дейности. Това са първите действия, които са важни технологични действия или т.н. нулев цикъл. Изкопите не са просто изгребване  и извозване на определено количество земни Прочетете повече

Фундаменти в строителството

Фундаменти в строителството са най-ниските подземни части на сградата — под кота „0“. Фундамента е конструкцията, която прехвърля тежестта на сградата върху земята. Основите на конструкциите се разделят на две категории: Плитки основи; Дълбоки основи. Прочетете повече

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи е важна част от строителните дейности, касаещи освен качеството на строежа и сигурността на работниците. Неукрепените строителни изкопи представляват потенциална опасност за работещите в тях. Да пропаднеш, да паднеш в строителен изкоп Прочетете повече

Превод