Природни въздействия в строителството

Всеки строителен обект е подложен на природни въздействия. Природни въздействия в строителството биват различни видове, но ще се спрем на въздействията оказващи влияние на основите на сградите. Нарушаване на здравината   и целостта на основите и фундаментите обикновено води до катастрофални последици за сградите. 

Геологични бедствия

1./ Земетресение – представлява внезапно и бързо разместване на части от земната кора, обикновено в резултат на тектонични процеси. Те са съпроводени с образуването на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. По-голямата част от земетресенията протичат без жертви и разрушения, но силни земетресения, особено в гъсто населени райони, често са сред най-разрушителните природни бедствия.

Степента на земетръсното въздействие зависи от вида на земетръсното огнище, деформационните и якостни свойства на земните пластове в огнището и по периферията му и количеството на отделената сеизмична енергия. Природни въздействия в строителството оказват и са най-разрушителни плитките тектонични земетресения.

Въздействие в строителството

Земетресенията в България са сред най-опасните природни бедствия, тъй като 97 % от територията на страната е застрашена от сеизмични въздействия. Най-опасните сеизмични зони в България са Крупнишката, Софийската, Маришката, Шабленската и Горнооряховската.

Земетресенията нанасят значителни поражения на всички строителните конструкции, като напукване, накланяне, включително пълното им разрушаване. Най-силно усетеното  земетресение е в Румъния наричано Вранчанско или Свищовско земетресение) което е в 21:20 ч. местно време на 4 март 1977 г. След това земетресение бяха завишени нормите и изискванията за строителство на сгради и конструкции. НАРЕДБА № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. НАРЕДБА-№-2-от-23.07.2007-г.-за-проектиране-на-сгради-и-съоръжения-в-земетръсни-райони

Сградата е построена преди 1987 г. проблем ли е?

Природни въздействия в строителството
Ново строителство с укрепване на стари сгради

Сградите, които са проектирани и изпълнени преди 1987 г., не са в съответствие с изискванията за сеизмична осигуреност, въведени през следващите години. Независимо от това обаче те също имат степен на устойчивост на сеизмични въздействия. Степента на устойчивост е съобразена с действащата към момента на проектирането им нормативна уредба, според МРРБ. За територията на София преди 1987 г. сградите са се осигурявали при проектиране на конструкцията им на устойчивост на 7-ма степен по скалата на „Медведев-Шпонхойер-Карник“. След 1987 г. са въведени по-строги правила, като степента е повишена на 9-та по същата скала.

Природни въздействия в строителството
Свлечена скална маса

2./ Свлачище се нарича природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причините за възникването на свлачища са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони.

Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически средства. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на свлачището може да се стигне до възникване на бедствена ситуация.

Свлачищата влияят неблагоприятно на строителните конструкции, като най-често качеството  се стига до компроментиране на сградата.