Пилотно фундиране

Пилотно фундиране в строителството

Пилотно фундиране се използва широко в строителството. Проектирането на пилотни фундаменти е важно и сложно инженерно задание. КАЕ-СТРОЙ ЕООД разполага с техника и специалисти за изпълнение на фундаменти със забиване на стоманобетонни пилоти. Най – Прочетете повече

Природни въздействия в строителството

Всеки строителен обект е подложен на природни въздействия. Природни въздействия в строителството биват различни видове, но ще се спрем на въздействията оказващи влияние на основите на сградите. Нарушаване на здравината   и целостта на основите Прочетете повече

Превод