статия

Сондажна установка Titon 600

Сондажна установка Titon 600 осигурява конкурентно предимство на фирма Кае-строй ЕООД като позволява да изпълнява оригинални дейности. Сондажна установка Titon 600 е уникална машина в парка на Кае-строй ЕООД. Описание За по-малко от година – от първите пазарни проучвания до завършения прототип – Sandvik BPI Bohrtechnik реализира Titon 600, новият флагман на Titon. Бормашината е разработена за високо ефективно пробиване в повърхностни мини и кариери. Транспортната височина не надвишава 3,3 м. (10,8 фута)! Това е един от многото детайли, които Прочетете повече

Верижен багер CAT 328D Caterpillar

Верижен багер CAT 328D Caterpillar е произведен от едноименната американска корпорация която е производител на строителна, селскостопанска и специализирана техника. Корпорацията е световен лидер в бранша с най-много произведени и продадени машини. Разпознава се основно с логото, съдържащо началните ѝ букви CAT. Историята на компанията „Катърпилър“ започва през 1890 г., когато Бенджамин Холт и Даниъл Бест разработват парни трактори в 2 независими фирми, за целите на селското стопанство. Първи изпитания На 24 ноември 1904 г. се провеждат първите изпитания на Прочетете повече

Пилотно фундиране в строителството

Пилотно фундиране се използва широко в строителството. Проектирането на пилотни фундаменти е важно и сложно инженерно задание. КАЕ-СТРОЙ ЕООД разполага с техника и специалисти за изпълнение на фундаменти със забиване на стоманобетонни пилоти. Най – често използваните стоманобетонни пилоти се произвеждат с напречно сечение 30х30 и 35х35см. и дължина до 15м. Строителството в последните години става все по-мащабно и всеобхватно. Неизбежно, рано или късно, “идеалните” строителни парцели се изчерпват. Налага се строене в местности с пресечен релеф, или в почви Прочетете повече

Природни въздействия в строителството

Всеки строителен обект е подложен на природни въздействия. Природни въздействия в строителството биват различни видове, но ще се спрем на въздействията оказващи влияние на основите на сградите. Нарушаване на здравината   и целостта на основите и фундаментите обикновено води до катастрофални последици за сградите.  Геологични бедствия 1./ Земетресение – представлява внезапно и бързо разместване на части от земната кора, обикновено в резултат на тектонични процеси. Те са съпроводени с образуването на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Прочетете повече

Строителни изкопни дейности

В строителството всички сгради или съоръжения започват със строителни изкопни дейности. Това са първите действия, които са важни технологични действия или т.н. нулев цикъл. Изкопите не са просто изгребване  и извозване на определено количество земни маси. Те са важен етап от построяването на всяка сграда или съоръжение. Нулевият цикъл е първата фаза, с която започва грубия строеж на конструкцията. На фаза нулев цикъл се организират и изграждат фундаментите на конструкцията заедно със съпътстващите ги технологични и конструктивни операции. Като строителна Прочетете повече

Фундаменти в строителството

Фундаменти в строителството са най-ниските подземни части на сградата — под кота “0”. Фундамента е конструкцията, която прехвърля тежестта на сградата върху земята. Основите на конструкциите се разделят на две категории: Плитки основи; Дълбоки основи. Плитки основи се използват при ниски и леки сгради. Високата сграда, която е тежка трябва да има здрава основа, за да е устойчива на времето и природните катаклизми. Една плитка основа прехвърля натоварването в слой, който се намира на малка дълбочина. Дълбоката основа пренася товара Прочетете повече

Торкретиране в строителството

Торкретиране в строителството е съвременен метод за полагане на бетон върху различни повърхности. Целта е изграждане и/или заздравяване. Торкретиращата техниката позволява на работника да добави точното количество вода, за да получи необходимия вискозитет за нанасяне върху вертикални или хоризонтални повърхности. По този начин се получава необходимата якост на торкретирания бетон. История Торкретирането е изобретено през 1907 г. от американеца Карл Акли, за да поправи разрушена фасада. Той използва метода за издухване на сух материал от маркуч със сгъстен въздух, който Прочетете повече

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи е важна част от строителните дейности, касаещи освен качеството на строежа и сигурността на работниците. Неукрепените строителни изкопи представляват потенциална опасност за работещите в тях. Да пропаднеш, да паднеш в строителен изкоп е толкова драматично, колкото да попаднеш под лавина! Поради това всички строителни изкопи и ями трябва задължително да се укрепят качествено. По принцип, в един изкоп може спокойно да се работи до дълбочина от 1,25 м без защитни мерки. При отвесни стени на изкопа, в Прочетете повече

Превод с Google »