Кресна

укрепване

статия

Машината Sandvik DI 600

Машината Sandvik DI 600 осигурява конкурентно предимство на фирма Кае-строй ЕООД като позволява да изпълнява оригинални дейности. Сондажна установка Titon 600 е уникална машина в парка на Кае-строй ЕООД. Описание За по-малко от година – Прочетете повече

Тунелен багер

Тунелен багер CAT 328D Caterpillar

Тунелен багер CAT 328D Caterpillar е произведен от едноименната американска корпорация която е производител на строителна, селскостопанска и специализирана техника. Корпорацията е световен лидер в бранша с най-много произведени и продадени машини. Разпознава се основно Прочетете повече

Пилотно фундиране

Пилотно фундиране в строителството

Пилотно фундиране се използва широко в строителството. Проектирането на пилотни фундаменти е важно и сложно инженерно задание. КАЕ-СТРОЙ ЕООД разполага с техника и специалисти за изпълнение на фундаменти със забиване на стоманобетонни пилоти. Най – Прочетете повече

Природни въздействия в строителството

Всеки строителен обект е подложен на природни въздействия. Природни въздействия в строителството биват различни видове, но ще се спрем на въздействията оказващи влияние на основите на сградите. Нарушаване на здравината   и целостта на основите Прочетете повече

Строителни изкопни дейности

В строителството всички сгради или съоръжения започват със строителни изкопни дейности. Това са първите действия, които са важни технологични действия или т.н. нулев цикъл. Изкопите не са просто изгребване  и извозване на определено количество земни Прочетете повече

Фундаменти в строителството

Фундаменти в строителството са най-ниските подземни части на сградата — под кота „0“. Фундамента е конструкцията, която прехвърля тежестта на сградата върху земята. Основите на конструкциите се разделят на две категории: Плитки основи; Дълбоки основи. Прочетете повече

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи е важна част от строителните дейности, касаещи освен качеството на строежа и сигурността на работниците. Неукрепените строителни изкопи представляват потенциална опасност за работещите в тях. Да пропаднеш, да паднеш в строителен изкоп Прочетете повече

Превод