Фундаменти в строителството

Фундаменти в строителството са най-ниските подземни части на сградата — под кота „0“. Фундамента е конструкцията, която прехвърля тежестта на сградата върху земята. Основите на конструкциите се разделят на две категории:

  • Плитки основи;
  • Дълбоки основи.
Фундаменти в строителството
Дълбоки основи обект в кв. Хладилника район Лозенец

Плитки основи се използват при ниски и леки сгради. Високата сграда, която е тежка трябва да има здрава основа, за да е устойчива на времето и природните катаклизми. Една плитка основа прехвърля натоварването в слой, който се намира на малка дълбочина. Дълбоката основа пренася товара на по-голяма дълбочина под земната повърхност. Фирма Кае-строй ЕООД е специализирана в строителство до кота „0“.

Цели на фундамента

  • Фундамента осигурява стабилност на строителната конструкция върху земята;
  • Разпределя теглото на конструкцията върху голяма площ — така се разпределя натоварването на земята под сградата;
  • Прави конструкцията на сградите устойчиви на различни природни сили като земетресения, наводнения или силен вятър;
  • Осигурява равна повърхност за следващите строителни операции;
  • Сградите проникват дълбоко в земята ( изчислено според височината им) и по този начин да повишава стабилността им, като се предотвратява претоварване на терена;

Изисквания към фундамента

Проектирането и изграждането на добре работеща основа трябва да имат някои основни изисквания, които не трябва да се игнорират. Те са:

  • Дизайнът и конструкцията на фундамента се прави така, че да може да издържа, както и да предава мъртвите и наложените натоварвания върху почвата.
  • Прехвърлянето не трябва да довежда до увреждания, които може да доведат до проблеми със стабилността на конструкцията.
  • Според почвата и площта се препоръчва да има по-дълбока основа, така че да може да поемат всяка форма на повреда или бедствие.

Плитко фундиране

Както подсказва името плитката основа е с малка дълбочина. Обикновено тя варира от 1 до 3 метра дълбочина от кота „0“. Те са по-икономични от дълбоките основи, тъй като се изисква по-малък обем на изкопните работи. Плитките основи обикновено се използват когато твърдите слоеве са разположени в близост до земната повърхност.

Дълбоко фундиране

При дълбокото фундиране са необходими големи ресурси за изкопни работи. Фундаменти в строителството при, които се избягват твърде дълбоки разкопки но е необходима дълбока основа са пилотите. Дълбокото фундиране е най-подходящо в райони, където е недостатъчен капацитета на почвата и има по-високи подпочвени води. Най-често срещаните видове дълбоки основи са с пилоти.

Торкретиране

Торкретирането при основите се използва за укрепване на изкопите, за повишаване на хидроизолацията при високи подпочвени води и др.