ОБЕКТИ

ОБЕКТИОБЕКТИОБЕКТИОБЕКТИОБЕКТИОБЕКТИОБЕКТИОБЕКТИ


Основата е конструкцията под нивото на земята, която има пряк контакт с надстройката. Този компонент пренася мъртвите товари, живите товари и всички други товари, идващи над него, в основата на почвата. Трябва да осигуряват стабилност (устойчивост) на сградата и на всяка нейна част срещу потъване, подхлъзване, обръщане и други деформации.

ОБЕКТИИзисква се да бъдат с прецизно  изпълнение, здрави, трайни, устойчиви срещу външни влияния (главно от почвени води и влага) и да са икономични. Основите придава устойчивост на сградата.

Фундаментът е изграден по такъв начин, че почвата, над която лежи, да се натоварва в рамките на допустимата и безопасна носеща способност. Фундамента осигурява устойчивост при земетресение.

ОБЕКТИВсяка повреда на фундамента води до увреждане на строителната конструкция. Следователно, различната структура на сградите изисква различни видове основи като плитки или дълбоки основи. Всички тези изисквания трябва да бъдат задоволително и в еднаква степен изпълнени. Осигуряването на носещата способност, нормалната експлоатация и дълготрайност гарантират надеждността.