Кресна

укрепване

Пилотно фундиране

Пилотно фундиране в строителството

Пилотно фундиране се използва широко в строителството. Проектирането на пилотни фундаменти е важно и сложно инженерно задание. КАЕ-СТРОЙ ЕООД разполага с техника и специалисти за изпълнение на фундаменти със забиване на стоманобетонни пилоти. Най – Прочетете повече

Фундаменти в строителството

Фундаменти в строителството са най-ниските подземни части на сградата — под кота „0“. Фундамента е конструкцията, която прехвърля тежестта на сградата върху земята. Основите на конструкциите се разделят на две категории: Плитки основи; Дълбоки основи. Прочетете повече

Превод