Природни въздействия в строителството

Всеки строителен обект е подложен на природни въздействия. Природни въздействия в строителството биват различни видове, но ще се спрем на въздействията оказващи влияние на основите на сградите. Нарушаване на здравината   и целостта на основите Прочетете повече

Превод