Кресна

укрепване

Строителни изкопни дейности

В строителството всички сгради или съоръжения започват със строителни изкопни дейности. Това са първите действия, които са важни технологични действия или т.н. нулев цикъл. Изкопите не са просто изгребване  и извозване на определено количество земни Прочетете повече

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи

Укрепване на изкопи е важна част от строителните дейности, касаещи освен качеството на строежа и сигурността на работниците. Неукрепените строителни изкопи представляват потенциална опасност за работещите в тях. Да пропаднеш, да паднеш в строителен изкоп Прочетете повече

Превод