Дейност

Укрепване на ЖП линия

Укрепването се състои от набиване на анкери, с което се увеличава якостта ѝ на срязване и се ограничават разместванията. 

Нулев цикъл

Преди строително-монтажните работи по сградата се извършват редица дейности,  наречени нулев цикъл.

Фундиране

Конструкцията на фундамента се прави така, че да може да издържа и да предава товарите върху почвата.

fundirane
Изкопи

Фундаментите се изграждат/полагат на определена дълбочина, като за целта се налага изкопаването на строителен изкоп. Оформят се стени на изкопа, дъно, ако е необходимо – укрепване и отводняване.

Укрепване

Укрепването се състои от дъсчена обшивка, вертикални стойки и укрепващи разпонки. Дъсчената обшивка се оразмерява за активен земен натиск, като задържа земните маси.

Пилотно укрепване

Пилотното укрепване е сред често прилаганите методи, особено, когато строителството се извършва в почви с нарушени механични показатели или при строителство на конструкции над или във вода.

Извозване и насипване

Технологичните процеси започват с разчистване, изкопаване на строителна яма, извозване на изкопаните земни скални маси и обратно засипване с подходящи материали.

Торкретиране

Торкретирането е механично нанасяне на торкрет разтвор върху различни повърхности с цел укрепване на изкопи, склонове, укрепване на стари сгради, изграждане на басейни и др.

Бетониране

Бетонът е строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал. Бетонът се използва в комбинация със стоманена армировка - стоманобетон